• Ozbiljan pad SNS-a i etabliranje zelene levice
    U Srbiji su 3. aprila održani redovni predsednički, vanredni parlamentarni i redovni izbori u nekoliko lokalnih samouprava. Od lokalnih izbora, najveću pažnju su privukli izbori za Skupštinu grada Beograda, s obzirom na to da je nakon dužeg vremena u Srbiji postojala mogućnost promene bar nekog nivoa vlasti.    
    Fotografija: Ne davimo Beograd
  • Ovaj tekst mali je prilog tom pogledu unazad u budućnost, na 111 godina dugu revolucionarnu istoriju Osmog marta u Jugoslaviji. Ta perspektiva nam je neophodna i u trenutnom neoliberalnom kontekstu, u nezaustavljivo dolazećim novim fašizmima. Zato želimo da učimo o prošlim borbama, da ih kritički analiziramo, da ih istrgnemo iz zaborava i da saosjećamo sa patnjom. Učimo i iz upornosti i snage sa kojom su komunistkinje usred
    Cetinje; Proslava 8. marta na Cetinju; 8. 03. 1947.  Fotografija je preuzeta sa elektronskog Muzeja zena Crne Gore (www.muzejzena.me)
  • Autor: Moša Pijade O AUTORU:

Video