LGBTIQ

REPRODUKTIVNA PRAVDA ZA PRAVEDNIJE DRUŠTVO

Posljednjih nekoliko godina svjedočimo sve većem javnom interesu za pitanje ljudskih prava i prava žena koja su u javni, ali i znanstveni diskurs, ponajviše unijele negativne političke i društvene tendencije urušavanja te ograničavanja spomenutih prava.
17.01.2017.
|

KVIROVANJE CRNE GORE

Politička platforma
Inicijativa »Kvirovanje Crne Gore« je pokrenuta 2014. godine u saradnji nekoliko osoba iz svijeta aktivizma i društvenih nauka. Naš cilj je bio da zajednički formulišemo ideje o tome kako se boriti protiv homofobije i transfobije u Crnoj Gori, potpuno svjesni karakteristika crnogorskog društvenog i kulturnog konteksta u kome živimo i radimo.

Kvir Montenegro

​Kvir Montenegro je organizacija osnovana u oktobru 2012. godine, a registrovana u martu 2013. godine u Crnoj Gori. Okuplja LGBTIQ osobe, članove porodica i prijatelje. Ciljevi organizacije uključuju izgradnju širokog crnogorskog LGBTIQ pokreta koji će se aktivno i trajno boriti za zaštitu ljudskih prava, suzbijanje homofobije i transfobije i postizanje...
Tagovi: LGBTIQ