O nama

Rosa Luxemburg Stiftung

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) je neprofitna, javno finansirana, nemačka politička fondacija bliska partiji Die Linke (Levica). RLS podržava rad na političkom obrazovanju u tradiciji svetskog radničkog, feminističkog, antifašističkog i mirovnog pokreta i zastupa ideju demokratskog socijalizma. Od kada je osnovana, 1990. godine, posvećena je kritičkoj analizi društvenih i političkih procesa na globalnom nivou. U saradnji sa partnerskim organizacijama na međunarodnom planu, RLS sprovodi program političkog obrazovanja i podržava naučni i praktični rad na razvijanju političkih i socio-ekonomskih i ekoloških alternativa neoliberalnom kapitalizmu. RLS trenutno vodi 17 regionalnih kancelarija širom sveta.

RLS regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu

Kancelarija za jugoistočnu Evropu Rosa Luxemburg Stiftung (RLS SEE) je otvorena 2010. godine u Beogradu. Sa sredstvima nemačkog Ministarstva za inostrane poslove, RLS SEE podržava neprofitne organizacije i institucije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Rumuniji, Sloveniji i Srbiji. RLS SEE podržava projekte koji rade na tri polja: 1. podizanju kapaciteta za izgradnju mreža, samoorganizovanje i zastupanje socijalnih prava radnika i radnica, žena, Roma i LGBTIQ osoba; 2. izgradnji alternativnih političkih agendi koje su zasnovane na principima socijalne pravde i demokratizacije i koje se suprotstavljaju dominantnoj neoliberalnoj hegemoniji; 3. stvaranju diferenciranog i kritičkog diskursa o istoriji levice u regionu.

Die Linke/ Levica

Die Linke (Levica) je osnovana 2007. godine spajanjem istočno-nemačke Partije demokratskog socijalizma (PDS) i zapadno-nemačke Izborne alternative za rad i socijalnu pravdu (WASG). Na poslednjim saveznim parlamentarnim izborima septembra 2013., Die Linke je postala treća partija po snazi sa osvojenih 8,6% glasova i 64 mesta u Bundestagu koja je zauzelo 36 žena i 28 muškaraca. Šefovi poslaničke grupe su Sahra Wagenknecht (45) i Dietmar Bartsch (56), a predsednici partije su Katja Kipping (35) i Bernd Riexinger (57). Die Linke ima izabrane poslanike i poslanice u 10 od 16 nemačkih saveznih republika i na hiljade izabranih poslanika i poslanica u lokalnim skupštinama. U Evropskom parlamentu Die Linke ima osam poslanika/ca koji/e su članovi/ce poslaničkog kluba GUE/NGL (Konfederalna grupa evropske ujedinjene levice/ Nordijska zelena levica).

Za više informacija o Rosa Luxemburg Stiftung posetite engleski sajt Rosa Luxemburg Stiftung-a ili preuzmite brošuru u PDF-formatu.

Arhiva sajta Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe od 2010-2014 se nalazi na linku: http://arhiv.rosalux.rs