Obaveštenja

preuzmite

Belgrade, 08 December 2021
 
JAVNI POZIV
 

IZRADA PROMOTIVNOG MATERIJALA

Rosa Luxemburg Stiftung planira nabavku promotivnog materijala koji uključuje: sveske, teftere, fascikle, olovke i cegere. Osnovni cilj kojim se vodimo je da proizvodnjom promotivnih materijala ostavimo najmanji mogući karbonski otisak. Zbog toga, očekujemo da ponuđači u izradi proizvoda koriste u najvećoj mogućoj meri reciklirane materijale koji ispunjavaju ekološke standarde EU. Očekujemo da promotivni materijali budu unikatnog izgleda, prilagođeni vizuelnom i tematskom okviru rada kancelarije RLS SEE. Za više informacija o radu naše kancelarije posetite web-stranicu rosalux.rs.

Specifikacija artikala:
 
•        Sveska – dva grida (kockice i tačkice), šivena, A5 formata, do 80 listova;
•        Tefter – meki povez do 20 listova;
•        Fascikla – pogodna za više papira;
•        Ceger – od izdržljivog materijala, lokalno proizveden sa štampom;
•        Hemijske olovke – kvalitetne izrade, sa apliciranim logotipom RLS SEE.

Opis aktivnosti:

 • Izrada unikatnog rešenja;
 • dizajn proizvoda: sveska, tefter, fascikla, olovka, ceger;
 • dizajn grafičkog rešenja ilustracije koje će se primeniti na svim materijalima;
 • prilagođavanje grafičkog rešenja;
 • Prezentacija izabranih materijala;
 • Logistika i komunikacija sa podizvođačima;
 • Kontrola izrade i procesa proizvodnje;
 • Isporuka finalnih proizvoda;
 • Po zahtevu poručioca posla, dokaz da su kooperanti i podizvođači posla na teritoriji Srbije.

Pozivamo ponuđače da nam dostave rešenja do 20. decembra 2021. godine vodeći se sledećim kriterijumima:

 • Izrada unikatnog dizajnerskog rešenja prilagođenog klijentu;
 • Korišćenje ekoloških materijala;
 • Korišćenje papira sa adekvatnim sertifikatima prepoznatim od strane EU;
 • Izrada proizvoda delimično ili u celosti od recikliranog papira;
 • Angažovanje lokalnih kooperanata.

Ponuda treba da sadrži:

 • Predlog materija koji bi se koristili i njihov opis: da li je recikliran, koje sertifikate poseduje, gde je proizveden;
 • Kratak opis o planu smanjenja karbonskog otiska (način proizvodnje, transport);
 • Plan proizvodnje (da li se finalni artikal proizvodi lokalno? Ukoliko se uvozi, koja je zemlja porekla);
 • Skica grafičkog rešenja ili narativni opis ideje i sadržaja;
 • Portfolio sa sličnim proizvodima koji pokazuju korišćenje recikliranih materijala i proizvedeni su lokalno;
 • Specifikaciju količina i cena pojedinačnih artikala.

Prilikom odabira ponuđača vodićemo se sledećim kriterijumima za evaluaciju:

 • Cena (50%)
 • Dizajnersko rešenje (20%)
 • Specifikacija materijala (15%)
 • Rok isporuke finalnih proizvoda (5%)
 • Izbor iz portfolija koji pokazuje upotrebu recikliranih i EU sertifikovanih materijala (5%)
 • Način plaćanja (5%)

 Molimo ponuđače da svoju ponudu dostave elektronskim putem do 20.12.2021. na sledeće adrese: veselinovic@rosalux.org i krunoslav.stojakovic@rosalux.org. Svi ponuđači će do najkasnije 22.12.2022. biti informisani o rezultatima javnog poziva.