Istorija

28.05.2015.
|
Novi Sad, Srbija
|

Tribina povodom rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića

Izlaganje redatelja Želimira Želnika, 10. maj 2012.
"POLITIČKA UPOTREBA PROŠLOSTI - Relativizacija, rehabilitacija, fašizacija..."
28.05.2015.
|
Novi Sad, Srbija
|

Tribina povodom rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića

Izlaganje prof. Olivere Milosavljević, 10. maj 2012.
Tribina povodom rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića u Novom Sadu.

70. godišnjica oslobođenja Zagreba

Kartografija otpora

Povodom 70-te godišnjice oslobođenja Zagreba od fašizma, "Kartografija otpora" predstavlja pokušaj da se iznesu potisnute političke dimenzije antifašističke borbe i da se intervenira kako u dominantni diskurs, koji u ključu revizionizma i antikomunizma demonizira partizansku borbu i narodni otpor fašizmu, tako i u onaj liberalno-kulturalistički, koji govoreći o NOB-u prešućuje njegovu neodvojivost od socijalističke revolucije.

70. godišnjica oslobođenja Zagreba

Kartografija otpora
​"Kartografija otpora" istražuje ilegalni Zagreb 41.-45, mreže i organizacije otpora te njihovo utemeljenje u radničkom i partijskom organiziranju tridesetih godina. Istraživanje se fokusira na politički, društveni i vojni kontekst samog Oslobođenja: represivni aparat NDH, vojne akcije oko Zagreba, strukturu i partijsku organizaciju unutar okupiranog...
18.01.2015
|
Novi Sad, Srbija
|

Škola ideologije

Alternativna kulturna organizacija (AKO) poziva sve zainteresovane studente i studentkinje Novosadskog univerziteta na kurs o političkim ideologijama "Škola ideologije", podržan od strane fondacije Rosa Luxemburg Stiftung. Kurs je besplatan i obuhvatiće predavanja o političkim ideologijama i njihovoj sociogenezi. Predavanja će se održavati dva puta...
Tagovi: Istorija

Forum za primenjenu istoriju

Forum za primenjenu istoriju (FPI) osnovan je 2013. godine u Beogradu, Srbija, sa idejom da izgradi održivu strukturu za aktivnosti koje su realizovane u okviru inicijative Poseta Starom sajmištu. Inicijativa postoji od 2010. godine sa ciljem da edukuje o prošlosti i sadašnjosti nekadašnjeg koncentracionog logora Sajmište, koje danas predstvalja...
Tagovi: Istorija

Socijalizam. Izgradnja i razgradnja

Drugi međunarodni znanstveni skup "Socijalizam na klupi"
Drugi međunarodni znanstveni skup "Socijalizam na klupi" s temom Socijalizam: izgradnja i razgradnja želi povezati socijalistička i postsocijalistička iskustva u Europi te obuhvatiti jugoslavenske, postjugoslavenske i europske teme.
Tagovi: Istorija

Alternativna kulturna organizacija

Alternativna kulturna organizacija (AKO) osnovana je 2001. godine sa sedištem u Novom Sadu, Srbija. Alternativna kulturna organizacija je naročito aktivna u stvaranju alternative kulturi nacionalizma, patriotizma i desnog ekstremizma u Srbiji. Kroz svoj program, AKO aktivira pojedince na participaciju u socio-političkom životu i zastupanje položaja...
Tagovi: Istorija

VODIČ KROZ IDEOLOGIJE

PRVI TOM
Ova knjiga je nastala kao rezultat projekta “Škola ideologije”. U tom smislu, ona je izraz snažne potrebe za informisanjem i obrazovanjem mladih ljudi o osnovnim konceptima, nastanku i razvoju političkih ideologija.
Tagovi: Istorija
19.10.2014
|
Beograd, Srbija
|

Oslobođenje Beograda

Javno vođenje
Pozivamo vas da učestvujete na javnom vođenju „Oslobođenje Beograda“ koje će se održati u nedelju 19. oktobra sa početkom u 16 sati na Trgu Republike u znak sećanja na sve borce/kinje koji su učestvovali u operacijama za oslobođenje Beograda. Kroz vođenje će učesnici obilaziti neke od najbitnijih lokacija na kojima su se 19. i 20....