Ekologija

GRADIMO SLAMOM

Zeleni alati
Današnje društvo, pa posljedično i način života većine ljudi nije održiv. Resurse koristimo neracionalno, neekološki i necjelovito.

ENERGIJA ZA BUDUĆNOST

Vodič kroz Centar znanja Reciklirano imanje
Širom svijeta postoje brojni primjeri kako pojedinci i grupe ljudi sve više brinu za svoju budućnost i budućnost Zemlje. Brinu zbog nestabilnosti klime, ugroženosti svjetskih ekosistema, ekoloških katastrofa.

KRIZA I KLASNA BORBA U EVROZONI

Perspektive br. 4
Identifikujući političke kontekste ključnim varijablama za razumevanje perfernog položaja zemalja unutar evrozone, Vicente Navarro analizira vezu između nasleđa fašističkih i fašizmu nalik diktatura u Španiji, Italiji i Grčkoj, te autoritarnog desničarskog režima u Irskoj i njihove današnje ekonomske krizne politike.
Tagovi: Ekologija