Feminizam

Women's Space

Women's Space is a women's activist organization registered in 1998 in Niš with the aim of empowering women from marginalized social groups and contributing to altering the surroundings in which we live. The main activities of the organization are directed at support for women and minority activism, promoting feminist and antifascist values, and influencing...
Tags: Feminizam
02.12.2014.
|

STVAR br. 7

Časopis za teorijske prakse
Časopis Stvar br. 7 otvaraju transkripti razgovora sa programa tribina Levica u Srbiji: elementi za igradnju političke pozicije na teme političkih organizacionih formi, sindikata kao mesta otpora i reproduktivnog ženskog rada.

ROD I LEVICA 3

Femininizam i levica - nekad i sad
Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) i Dom omladine Beograda, uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung nastavljaju ciklus predavanja/diskusija: ROD I LEVICA 3. U okviru ciklusa Rod i levica 3, ŽINDOK najavljuje: Poziv na prezentaciju radova (Call for papers -   in the attachment*):...

KRIZA, ODGOVORI, LEVICA - DRUGO IZDANJE

Prilozi za jedan kritički diskurs
Dve godine nakon Letnje škole „Kriza, odgovori, levica“ u julu 2011. i godinu dana nakon objavljivanja prvog izdanja zbornika čini se da je kriza u Evropi još dublja, a negativne posledice nepreglednije.

ROD I LEVICA

Zbornik radova sa ciklusa tribina
Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (ŽINDOK) je u saradnji sa Domom omladine Beograda i uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung-a pokrenuo prvi ciklus predavanja/ tribina na temu ROD I LEVICA. Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim...
Tags: Feminizam

KRIZA, ODGOVORI, LEVICA

Prilozi za jedan kritički diskurs
Kada se pre pola decenije američki finansijski sektor našao na korak od kolapsa malo je ko mogao pretpostaviti da će se spirala nastaviti kroz dužničku krizu zemalja evropske periferije, preko krize čitave evrozone, pa sve do dovođenja u pitanje daljih EU integracija, što će nam sve, između ostalog, dati za pravo da restauraciju kapitalizma u Istočnoj...

FEMINIZAM, KAPITALIZAM I LUKAVSTVO ISTORIJE

Perspektive br. 2
U tekstu "Feminizam, kapitalizam i lukavstvo istorije", Nancy Fraser kontekstualizuje nastanak drugog talasa feminizma i sagledava njegove domete iz perspektive savremene krize kapitalizma. Članak je prvi put objavljen u časopisu New Left Review.
Tags: Feminizam

DRUŠTVO U POKRETU

Novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas
Godine 2008. obeležena je četrdeseta godišnjica od revolucionarnih previranja 1968: studentski pokret i burna socijalna gibanja nagovestili su intenziviranje demokratizacije brojnih društava, a među njima i tadašnje Jugoslavije. Mnoge nade generacije koja je bila realna i tražila nemoguće su ostale izneverene ili neispunjene, ali bez pokreta 1968. godine i...